Firma MONTOSTAL Sp. z o.o. działa na rynku od ponad 20 lat. W tym czasie daliśmy się poznać jako profesjonalny wykonawca przemysłowych instalacji chłodniczych oraz izolacji zimnochronnych dla produkcji i przetwórstwa. Oprócz wykonawstwa instalacji zajmujemy się również doborem i dostawą głównych urządzeń oraz komponentów instalacji chłodniczych.

Pracujemy ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi, głównie z amoniakiem.

Nasi inżynierowie zdobywali doświadczenie pracując dla największych międzynarodowych firm z branży chłodniczej budując pozycję takich marek, jak: York, Frick, Gram, Sabroe, Stal.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, w tym uprawnienia UDT do naprawy, modernizacji i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.

Obecna wizja kierownictwa to MONTOSTAL jako firma inżynierska przyjazna klientom, pracownikom i partnerom. W oparciu o wyjątkowe doświadczenie inżynierskie i inwestycyjne oraz międzynarodowe kontakty w zakresie projektowania, budowy i serwisu oraz, co bardzo istotne, brak ograniczeń wynikających z konieczności stosowania "jedynych" rozwiązań preferowanych przez poszczególne koncerny, firma gwarantuje klientowi indywidualne podejście, uwzględniając jego uwarunkowania i wymogi oraz najnowsze rozwiązania techniczne i światowe trendy "szyjąc rozwiązania na miarę".