MONTOSTAL to profesjonalny wykonawca przemysłowych instalacji chłodniczych oraz izolacji zimnochronnych dla branż: mięsnej, mleczarskiej, owocowo-warzywnej, przechowalnictwa żywności, browarnictwa, technologii  i inżynierii chemicznej.

Specjalizujemy się w montażu, modernizacji, remontach i wszelkich adaptacjach instalacji i urządzeń.

Firma oferuje również  budowę i modernizację systemów sterowania i monitoringu.

Zatrudniani przez nas fachowcy działający w terenie dysponują niezbędnymi uprawnieniami i certyfikatami.

Spółka posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie budowy, montażu i napraw przemysłowych instalacji chłodniczych.

Gwarantujemy wysoką jakość i fachowość wykonywanych przez nas prac.